Đăng Nhập hệ thống.

Sử dụng số Chứng minh Nhân dân /Căn cước Công dân, đăng nhập

Mật khẩu Đăng nhập: Là số Số Điện thoại các em đã đăng ký trên Hệ thống Thi THPT quốc gia, hệ thống xét tuyển BUH


Lưu ý: Thí sinh không có tài khoản trên hệ thống có nghĩa là bạn không nằm trong danh sách trúng tuyển vào Trường.

Thời gian xác nhận nhập học


Từ 9h00 ngày 17/9 đến trước 17h00 ngày 26/9/2021